Oferta Pública d’Estabilització (OPE) per cobrir les places del personal laboral de GEIBSAU.

11-04-2024 Presentació de mèrits

11-04-2024 Presentació de requisits

11-04-2024 Resolució de la directora gerent de Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), per la cual s'aprova la publicació de la composició de la borsa preferent de tècnic/a superior jurídic/a

23-02-2024 Llista definitiva de mèrits comprovats de gestor/a telefònic/a d'emergències 1 idioma a l'illa de Mallorca (concurs oposició)

23-02-2024 Notificació a les al·legacions presentades

09-02-2024 Llista provisional de mèrits comprovats de gestor/a telefònic/a d'emergències 1 idioma a l'illa de Mallorca (concurs oposició)

10-01-2024 Llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació dels aprovats de la fase d'oposició més la puntuació resultant dels mèrits al·legats per cobrir les places de gestor/a telefònic/a d'emergències 1 idioma a l'illa de Mallorca

29-11-2023 Llista definitva dels resultats de l'exercici escrit per cobrir les places de gestor d'emergències 1 idioma (concurs oposició)

10-11-2023 Llista provisional dels resultats de l'exercici escrit per cobrir les places de gestor d'emergències 1 idioma (concurs oposició)

05-04-2023 Presentació de mèrits

05-04-2023 Presentació de requisits

05-04-2023 Elecció de llocs de treball oferts

15-03-2023 AUTOBAREM D'AL·LEGACIONS PROVISIONAL

13-01-2023 AUTOBAREM DE MÈRITS (tècnic/a i ajudant de Sistemes)

13-01-2023 AUTOBAREM DE MÈRITS (tècnics d'emergències nivell I, nivell II i superior OMED)

13-01-2023 Annex a les instruccions i aclariment de dubtes relatius a la inscripció telemàtica a les convocatòries

29-12-2022 Instruccions per al tràmit telemàtic d’inscripció a les convocatòries de l’oferta pública d’estabilització