Torna

Transport Marítim

PROGRAMA ANUAL D'ESTADÍSTICA

Operació estadística 12 210 001 Activitats nàutiques d'esbarjo

(Acord del Consell de Govern de 16-12-2011)

Sol·licituds presentades d'exàmens teòrics

 Convocatoria / any

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Abril

 Juny

 Setembre

 Desembre

1.058

897

551

1.254

960

833

491

1.242

961

761

433

968

830

658

502

1.016

956

664

460

1.010

918

637

467

866

808

571

442

920

827

619

431

834

874

659

453

812

880

590

363

884

0

879

889

1324

 Total

3.760

3.526

3.123

3.006

3.090

2.888

2.741

2.711

2.798

2.717

3.092Expedició i renovació de títols i targetes

 Títol-targeta / any

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Capità de iot

 Patró de iot

 P. d'emb. d'esbarjo (PER)

 Bàsica

 Moto aquàtica

79

330

2.298

346

22

84

448

2.829

447

22

102

453

2.781

276

37

98

436

2.659

327

32

166

465

3.243

384

18

183

481

3.397

370

14

110

523

3.797

340

29

158

426

3.021

457

14

178

444

3249

479

14

185

455

2.808

400

5

112

393

2.328

348

0

 Total

3.075

3.830

3.649

3.552

4.276

4.445

4.799

4.076

4.364

3.853

3.181

Autoritzacions per al lloguer d'embarcacions d'esbarjo (xàrter)

 Any

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Total

1.259

1.288

1.462

1.633

1.927

2.178

2.463

2.726

2.861

1.356

1.789