Torna

Servei de Comunitat Educativa

Registre d'incidències de Menjador Escolar

 

Aquí teniu el registre per notificar les incidències que puguin ocorrer amb relació amb el menjador escolar. Un cop emplenat el model heu d'entregar una copia signada a traves de correu electrònica a menjadorsescolars@dgice.caib.es

 

El registre d'incidències és una eina bàsica per garantir el control i qualitat del servei de menjador. És bàsic que des del centres es comuniquin totes les incidències per assegurar la seguiment d'aquestes.

 

 

model_d_incidencia.docxmodel_d'incidència.docx