Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Documents d'interès:

 • Pla de Prevenció aprovat l'any 2005

 

 • Pla de Prevenció 2013
PDF

 

 • Imprès de comunicat de Prevenció
Editor de Text
 • Imprès de sol·licitud pels delegats de prevenció
 • Imprès d'accident laboral
Editor de Text
 • Imprès d'accident laboral (en centres docents)
Editor de Text
 • Directrius per a la comunicació al Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la situació d'embaràs (excepte personal docent)
Editor de Text
 • Directrius per a la comunicació al Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la situació de lactància natural (excepte personal docent)
PDF Editor de Text
 • Imprès de personal sensible
ImprèsPersonalSensible.pdf ImprèsPersonalSensible.doc
 • Imprès de sol·licitud d'avaluació extraordinària medicolaboral
PDF Editor de Text
 • Imprès d'informació per a la coordinació d'activitats empresarials           
 • Informe de simulacre en centre docent
Editor de Text
 • Imprès de sol·licitud de coordinació d'activitats empresarials
ImprèsSol·licitudCoordinacióActivitatsEmpresarials.pdf Editor de Text
 • Imprès de sol·licitud de vigilància de la salut
 • Questionari tècnic de vigilància de la salut
 • Imprès de sol·licitud de visita mèdica
PDF Editor de Text
 • Full comunicació conflicte interpersonal psicosocial
PDF Editor de Text
 • Qüestionari autocomprovació teletreball
PDF Editor de Text