Torna

Estadístiques de Relacions Laborals

Núm. d' Expedients Sancionadors en matèria de Salut Laboral i Relacions Laborals. 2010-2017.

PDF EXPEDIENTS_SANCIONADORS_2010-2017

Fulla de Càlcul EXPEDIENTS_SANCIONADORS_2010-2017