Torna

Recursos Marins

Pesca recreativa individual (costa i artefactes flotants)

Emissió i renovació de la llicència en format PDF. Tràmit Immediat

Pesca des d'embarcació

Renovació de la llicència en formato PDF. Es pot realitzar si no hi ha canvis, és a dir, és manté el mateix propietari/a i no s'ha modificat ni la matrícula ni el nom de l'embarcació. Tràmit immediat

Important: l'emissío de la primera llicència s'ha de fer de forma presencial.