Torna

Servei de Qualitat Agroalimentària

Gin de Mahón

D'acord amb el Reglament (CE) nº 110/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses, i l'article 9 del Reial Decret 1335/2011, de 3 d'octubre, pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les sol·licituds d'inscripció de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides en el registre comunitari i l'oposició a elles, es fa públic l'expedient tècnic de Gin de Mahón.