Torna

Processos Electorals

Us donam la benvinguda al portal de Processos Electorals de les Illes Balears
El decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'article 3.2 lletra a) atribueix a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència "...l'organització dels processos electorals autonòmics, de conformitat amb la legislació en matèria electoral...". (llegir més ...)

 

Proclamació Electes


Resultats Provisionals


Destacats


Quin és el meu col·legi ?


Proclamació Candidats Electes Resultats i participació

Calendari Electoral


Codi Electoral IB


Calendari informatiu amb les fites més destacades Legislació electoral de les Illes Balears

ACTUALITAT

Publicacions

19/12/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la seva Disposició final tercera modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
13/12/2018 Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a la modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General per garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat
01/06/2018 Acord de 23 de maig de 2018, de la Junta Electoral Central, sobre el color dels sobres i paperetes en cas de coincidència de les eleccions al Parlament Europeu i les eleccions municipals
21/03/2018 Instrucció 1/2018, de 14 de març, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, sobre interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals
13/03/2018 Decret 5/2018, de 9 de març, de nomenament de vocal a la Junta Electoral de les Illes Balears

 

Totes les Publicacions