Torna

Processos Electorals

Us donam la benvinguda al portal de Processos Electorals de les Illes Balears
El decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'article 3.2 lletra a) atribueix a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència "...l'organització dels processos electorals autonòmics, de conformitat amb la legislació en matèria electoral...". (llegir més ...)

 

Proclamació Electes


Resultats Provisionals


Destacats


Quin és el meu col·legi ?


Proclamació Candidats Electes Resultats i participació

Calendari Electoral


Codi Electoral IB


Calendari informatiu amb les fites més destacades Legislació electoral de les Illes Balears

ACTUALITAT

Publicacions

18/03/2019 Orde INT/282/2019, de 7 de març, de regulació de la dieta dels membres de les meses electorals
18/03/2019 Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1405-2019, contra l'article 58 bis.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, incorporat a aquesta per la disposició final tercera, punt dos, de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
13/03/2019 Instrucció 5/2019, d'11 de març, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de la modificació de la Llei orgànica del Règim Electoral General duta a terme per la Llei orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat
13/03/2019 Instrucció 4/2019, d'11 de març, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 2/2019, de 18 de febrer, sobre aplicació de les disposicions legals en relació a les despeses electorals, les subvencions per a l'enviament directe de propaganda electoral i la comptabilitat electoral, en cas de concurrència d'eleccions locals, autonòmiques i al Parlament Europeu
06/03/2019 Instrucció 3/2019, de 4 de març, de la Junta Electoral Central, sobre conseqüències de la simultaneïtat en la celebració de les eleccions generals de 28 d'abril de 2019 i de les eleccions locals, autonòmiques i europees de 26 de maig de 2019, pel que fa a la regulació de la campanya electoral

 

Totes les Publicacions