Torna

Processos Electorals

Us donam la benvinguda al portal de Processos Electorals de les Illes Balears
El decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'article 3.2 lletra a) atribueix a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència "...l'organització dels processos electorals autonòmics, de conformitat amb la legislació en matèria electoral...". (llegir més ...)

 

Proclamació Electes


Resultats Provisionals


Destacats


Quin és el meu col·legi ?


Proclamació Candidats Electes Resultats i participació

Calendari Electoral


Codi Electoral IB


Calendari informatiu amb les fites més destacades Legislació electoral de les Illes Balears

ACTUALITAT

Publicacions

13/02/2019 Decret 7/2019, de 8 de febrer, de nomenament d’un vocal de la Junta Electoral de les Illes Balears
04/02/2019 Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. Disposició final setena. Modificació dels articles 3.2 i 5.2 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears
30/01/2019 Instrucció 1/2019, de 23 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre el vot dels interventors en el cas de concurrència de diversos processos electorals (article 79.1 de la Llei orgànica del Règim Electoral General)
19/12/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la seva Disposició final tercera modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
13/12/2018 Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a la modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General per garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat

 

Totes les Publicacions