Torna

Processos Electorals

MODELS DOCUMENTALS EN RELACIÓ A COALICIONS I CANDIDATURES

Els models estan previstos al Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa.

La Junta Electoral de les Illes Balears disposa de models en format paper.

 

Models digitals

D’acord amb l’article 2 de l’Ordre de la consellera de Presidència d’1 d’abril de 2019  (BOIB núm. 42, de 2 d’abril de 2019) els impresos en format digital que no siguin de color blanc, hauran de presentar en la capçalera el color corresponent i ser impresos en color, a l’efecte de la presentació a l’administració electoral.

 

1. Eleccions al Parlament de les Illes Balears

Comunicació de constitució de la coalició electoral  (pdf)      (autoemplenable)  

Presentació de candidates/candidats al Parlament de les Illes Balears (pdf)  (autoemplenable)   (veure nota aclaridora)

Presentació de candidates/candidats al Parlament de les Illes Balears per agrupació d’electores/electors (full de signatures)  (pdf)    (autoemplenable)  (veure nota aclaridora)

 Nota aclaridora.- En aquests models la casella de "gènere" s'activa amb un doble clic

2. Eleccions als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa

Comunicació de constitució de la coalició electoral  (pdf)  (autoemplenable)

Presentació de candidates/candidats al Consell Insular  (pdf)    (autoemplenable)  (veure nota aclaridora)

Presentació de candidates/candidats al Consell Insular per agrupació d’electores/electors (full de signatures) (pdf)  (autoemplenable)  (veure nota aclaridora)

 Nota aclaridora.- En aquests models la casella de "gènere" s'activa amb un doble clic

Altres models

En el web de la Junta Electoral de les Illes Balears es poden trobar altres models en relació a les eleccions autonòmiques.  enllaç 

                                                           

Eleccions de 26 de maig de  2019: Presentació dels documents

Comunicació de constitució de la coalició electoral  

Termini per a presentar la comunicació: dies  3 a 12 d’abril

Lloc de presentació: Junta Electoral de les Illes Balears (JEIB)

 

Presentació de candidates/candidats

Termini per a presentar la candidatura: dies 17 a 22 d’abril

Lloc de presentació: Junta Electoral de Zona

 

Per a més informació en relació a les Juntes electorals competents enllaç