Torna

Processos Electorals

Codi electoral IB         


S'ha publicat l'obra Legislación electoral de las Illes Balears, elaborada per la Vicepresidència i Conselleria de Presidència per mitjà de la seva Secretaria General, en el marc de la competència sobre l'organització dels processos electorals autonòmics, de conformitat amb la legislació en matèria electoral.

L'edició inicial d'aquesta obra va acabar el 14 de març, coincidint amb la publicació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'utilitzaran en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa.

L'edició electrònica d'aquesta obra s'actualitza periòdicament en relació amb les modificacions normatives i les novetats rellevants quant a les eleccions de 24 de maig de 2015.

L'actualització de l'edició impresa es pot complementar amb la «Separata de actualizaciones».

L’edició electrònica i la “Separata de actualizaciones” es poden consultar o descarregar, en l'enllaç adjunt del web de l'Institut d'Estudis Autonòmics:

Legislació Electoral de les Illes Balears 

Legislación electoral de las Illes Balears recull la normativa bàsica i autonòmica en relació amb les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars, i també les instruccions de la Junta Electoral Central d'interès per a aquestes mateixes eleccions i el Conveni marc de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Comunitat Autònoma. Així mateix, aporta anotacions en la Llei orgànica de règim electoral general en relació amb els articles bàsics i les especialitats de la normativa autonòmica; informació i referències creuades sobre normes d'interès amb referència a les eleccions; i un índex detallat analític per facilitar la recerca de conceptes dins l'extens articulat.