Volver

Observatorio del trabajo

Estadísticas anuales de la isla de Formentera

mapa

 La informació inclou dades anuals sobre població empadronada, comptes de cotització, afiliació a la seguretat social, contractació registrada, demandants d’ocupació i atur registrat. Per més informació, vegeu les notes metodològiques.

Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2021
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2020
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2019
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2018
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2017
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2016
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2015
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2014
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2013
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2012
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2011
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2010
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2009
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2008
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2007
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2006
Fulla de Càlcul Descarregar Descargar Anuario municipal. Año 2005