Torna

Normativa indústria

Informació pública de l’expedient relatiu a declaració com a projecte industrial estratègic “Projecte de Reindustrialització CEMEX-Baleares”

Expedient: 2019/3878

BOIB: Núm. 48

13 de abril de 2019

Data fi termini al·legacions: 13 de maig de 2019

Documentació:

Genèrica:

Document  1- Memòria projecte CEMEX Balears

Doc 1 - Memoria Proyecto Cemex Baleares v20190213 VF.signed.pdfDoc 1 - Memoria Proyecto Cemex Baleares v20190213 VF.signed.pdf

Document  2- Introducció projectes activitat planta d’hidrogen renovable

Doc 2 - Introducción Proyectos Actividad Planta H2 renovable_090419.pdfDoc 2 - Introducción Proyectos Actividad Planta H2 renovable_090419.pdf

A l’emplaçament de Lloseta

Document  3- Projecte Bàsic d’activitat Power to Green Hydrogen

Doc 3 - Proyecto Basico de actividad Power to Green Hydrogen.pdfDoc 3 - Proyecto Basico de actividad Power to Green Hydrogen.pdf

Document  4- Memòria ambiental Power to Green Hydrogen

Doc 4 - Memoria_Ambiental Power to Green Hydrogen.pdfDoc 4 - Memoria_Ambiental Power to Green Hydrogen.pdf

Document  5- Separata projecte Power to Green Hydrogen, Parc fotovoltaic Lloseta

Doc 5 - Separata Proyecto Power to Green Hydrogen Parque PV Lloseta.pdfDoc 5 - Separata Proyecto Power to Green Hydrogen Parque PV Lloseta.pdf

Document  6- Projecte planta d’àrids CEMEX

Doc 6 - Proyecto Planta Aridos CEMEX.pdfDoc 6 - Proyecto Planta Aridos CEMEX.pdf

Document  7- Projecte planta d’asfalt EIFFAGE

Doc 7 - Proyecto Planta Asfalto EIFFAGE.pdfDoc 7 - Proyecto Planta Asfalto EIFFAGE.pdf

Document  8- Memòria projecte cooperativa transport- CEMEX Balears

Doc 8 - Memoria Proyecto Cooperativa Transporte - Cemex Baleares.pdfDoc 8 - Memoria Proyecto Cooperativa Transporte - Cemex Baleares.pdf

Document  9- Memòria projecte centre I+D+i CEMEX Balears

Doc 9 - Memoria Proyecto Centro I+D+i - Cemex Baleares.pdfDoc 9 - Memoria Proyecto Centro I+D+i - Cemex Baleares.pdf

A l’emplaçament d’Inca, Palma i Lloseta

Document 10- Projecte Power to Green Hydrogen, Hidroducte i Hidrogenera

Doc 10 - Proyecto Power to Green Hydrogen Hidroducto e Hidrogenera Son Oms.pdfDoc 10 - Proyecto Power to Green Hydrogen Hidroducto e Hidrogenera Son Oms.pdf

A l’emplaçament de Palma

Document 11- Projecte Power to Green Hydrogen, Hidrogenera EMT

Doc 11 - Proyecto Power to Green Hydrogen Hidrogenera EMT.pdfDoc 11 - Proyecto Power to Green Hydrogen Hidrogenera EMT.pdf

A l’emplaçament de Petra

Document 12- Projecte Power to Green Hydrogen, Parc fotovoltaic Petra

Doc 12 - Proyecto Power to Green Hydrogen Parque PV Petra.pdfDoc 12 - Proyecto Power to Green Hydrogen Parque PV Petra.pdf