Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

29/12/2017

Llei 13/2017, de 29 de desembre de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018