Torna

Formació

PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS DE 2022

- Preinscripció Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima: El curs es farà del 31 de gener al 9 de febrer (TERMINI PREinscripcions OBRE el 20 de desembre de 2021 i tanca el 9 de gener de 2022)

- Preinscripció telemàtica al curs d'actualització d'Operador Restringit del SMSSM: El curs es farà els dies 10 i 11 de febrer (TERMINI PREinsicripcions OBRE el 20 de desembre de 2021 i tanca el 9 de gener de 2022)

- Inscripció al curs de Mariner Pescador en linea: El curs es farà del 17 de gener al 6 de febrer. Exàmens entre el 7 i l'11 de febrer. (TERMINI inscripicions OBRE el 20 de desembre de 2021 i tanca el 9 de gener de 2022)

- Inscripció examens lliures Patró Costaner Polivalent: Els exàmens es realitzaràn la Setmana 10 l'exàmen de màquines i la setmana 12 l'exàmen de pont  (TERMINI inscripicions OBRE el 20 de desembre de 2021 i tanca el 27 de febrer de 2022) - Inscripció PONT // Inscripció MÀQUINES

- Inscripció examens lliures Patró Local de Pesca: Els exàmens es realitzaràn la Setmana 14 l'exàmen de comuns, la setmana 17 l'examen de màquines i la setmana 19 l'exàmen de pont (TERMINI inscripicions OBRE el 5 de gener i tanca el 13 de març de 2022) - Inscripció COMUNS // Inscripció PONT // Inscripció MÀQUINES

- Preinscripció telemàtica al curs d'embarcacions de Supervivència i Bots de rescat (no ràpids) Termini d'inscripcions obre l'1 de febrer i tanca el dia 20 de febrer - Inscripció

- Preinscripció telemàtica al curs d'actualització d'embarcacions de Supervivència i Bots de rescat (no ràpids) Termini d'inscipcions obre l'1 de febrer i tanca el dia 20 de febrer - Inscripció