Torna

Formació

Patró de pesca local

 

TITULACIÓ DEROGADA


Segons la disposició addicional sisena del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, el títol professional de patró de pesca local manté les atribucions que li conferia la normativa anterior.

Atribucions

a) Comandament d’embarcacions pesqueres de fins a 20 TRB, dedicades a la pesca costanera o de litoral, sense sobrepassar la distància de 12 milles de la costa i dins de la província marítima per a la qual es va sol·licitar l’examen; es poden desplaçar als ports limítrofes de les províncies confrontants.

b) Exercir de segon patró en la pesca costanera o de litoral a vaixells de fins a 75 TRB.