Torna

Formació

Patró de pesca d’altura

 

TITULACIÓ DEROGADA

 

Segons la disposició addicional quarta del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, el títol professional de patró de pesca d’altura es passa a denominar patró d’altura i té, en els vaixells pesquers, les atribucions inherents a la nova denominació.