Torna

Formació

Patró de 2a classe de pesca de litoral

 

TITULACIÓ DEROGADA


Segons la disposició addicional sisena del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, el títol professional de patró de segona classe de pesca de litoral manté les atribucions que li conferia la normativa anterior.

Atribucions

a) Comandament de vaixells pesquers fins a 75 TRB, dins d’una de les regions pesqueres, cantàbrica, atlàntica o mediterrània, i a una distància de la costa que no ha d’excedir en cap cas de les seixanta milles.

 

b) Patró subaltern en vaixells dedicats a la pesca litoral.