Torna

Formació

Patró de primera classe de pesca de litoral

 

TITULACIÓ DEROGADA

 

Segons la disposició addicional quarta del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, el títol professional de patró de primera classe de pesca de litoral es passa a denominar patró de litoral i té, en els vaixells pesquers, les atribucions inherents a la nova denominació.