Torna

Formació

Mecànic naval major

 

TITULACIÓ DEROGADA

 

Segons la disposició addicional cinquena del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, el títol professional de mecànic naval major es passa a denominar mecànic major naval i té, en els vaixells pesquers, les atribucions inherents a la nova denominació.