Torna

Formació

Mecànic Naval de 2 ª Classe

TITULACIÓ DEROGADA

Mecànic naval de 2a classe

Segons l’apartat 2 de la disposició addicional cinquena del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, les persones que disposin del títol professional de mecànic naval de segona classe poden obtenir el títol de mecànic naval si acrediten haver navegat exercint d’oficial de màquines en vaixells civils de potència entre 500 i 3.000 kW, durant un període no inferior a 24 mesos, amb posterioritat a l’obtenció del títol de mecànic naval de segona classe.


Mentre no obtenguin el títol esmentat, poden exercir com a:

a)                 Cap de màquines en vaixells de fins a 550 kW

b)                 Primer oficial de màquines en vaixells de fins a 750 kW

c)     Oficial de màquines en qualsevol vaixell de pesca