Torna

Formació

Mecànic Naval de 1a Classe

TITULACIÓ DEROGADA

Segons la disposició addicional cinquena del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, el títol professional de mecànic naval de primera classe es passa a denominar mecànic naval i té, en els vaixells pesquers, les atribucions inherents a la nova denominació.