Torna

Formació

Mecànic de litoral

 

TITULACIÓ DEROGADA

 

Segons la disposició addicional sisena del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, el títol professional de mecànic de litoral manté les atribucions que li conferia la normativa anterior.

Atribucions

a)     Maneig de motors d’embarcacions pesqueres de fins a 180 kW de potència efectiva.

 

b)     Exercir de segon de màquines en vaixells pesquers, el comandament dels quals correspongui a un mecànic naval de segona classe.