Torna

Servei de Finançament

Prestacions sanitàries i cartera de serveis finançats pel sistema públic de salut

CARTERA DE SERVEIS
go.gifCartera de servicios
Comuna de l'SNS
descarga-pdf.gif Real Decreto 1030/2006
Complementària de les comunitats autònomes
Bàsica de serveis assistencials
Suplementària
De serveis accessoris
Els costs d’aplicació de la cartera complementària són íntegrament amb càrrec als pressuposts de cada comunitat autònoma, amb recursos addicionals, una vegada destinats els recursos econòmics necessaris per assegurar el finançament de la cartera comuna de serveis. És preceptiva la garantia prèvia de suficiència financera de la mateixa en el marc del compliment dels criteris d’estabilitat pressupostària.
Finançament públic complet + estimació de costs anuals Finançament públic subjecte a l’aportació de l’usuari prenent com a base del càlcul el preu final del producte. Imports màxims de finançament i coeficient de correcció sobre el preu. Subjectes a aportació i/o reemborsament per part del usuari prenent com a base el càlcul final del producte. Imports màxims de finançament, coeficients de correcció i modalitats d’aportacions o reemborsament.

Totes les activitats assistencials de:

  • prevenció
  • diagnosi
  • tractament
  • rehabilitació

que es duguin a terme en els centres sanitaris o sociosanitaris (prestacions de salut pública, atenció primària, atenció especialitzada)

+ El Transport sanitari urgent

Prestacions, la provisió de les quals es fa mitjançant dispensació ambulatòria:

  • prestació farmacèutica
  • prestació Ortoprotètica (implants quirúrgics, pròtesis externes, ortesis, cadires de rodes i ortopròtesis especials)
  • prestacions amb productes dietètics
+ El transport sanitari no urgent per raons clíniques
Totes les activitats, serveis o tècniques, sense caràcter de prestació, que no es consideren essencials i/o que son coadjuvants o de suport per a la millora d’una patologia de caràcter crònic.