Torna

Servei de Finançament

El Servei de Finançament i Seguiment d'Inversions

Qui som
El Servei de Finançament i Seguiment d'Inversions és un equip reduït de persones orientat al seguiment i impuls del finançament sanitari, especialment a través de fons específics, dels quals es fan tasques de 1) seguiment general d'informació, documentació i evolució 2) coordinació de la gestió dirigides a les direccions generals responsables finals, 3) si escau, suport tècnic específic i 4) impuls, proposta i suggeriment, especialment en el cas de fons que es transfereixen al Servei de Salut i que són considerats estratègics pel seu import i/o evolució.

Quines funcions tenim
Podeu trobar les funcions en l’Ordre de funcions vigent: lazo_pdf.gif Funcions del Servei de Finançament i Seguiment d'Inversions

Feina per objectius
En el Servei de Finançament i Seguiment d’Inversions feim feina per objectius, els quals es recullen en distints documents de periodicitat anual com són ara les memòries pressupostàries, les de consecució, i d’altres.

2013
 
2014 lazo_pdf.gif Objectius lazo_pdf.gif Resultats
2015 lazo_pdf.gif Objectius  
2016 lazo_pdf.gif Objectius