Torna

Servei de Finançament

Població

POBLACIÓ FITXA DADES GRÀFIC TEXT


go.gif Padró (xifres de població)

Població oficial (Padró). Població Total. Comunitats autònomes        
Població oficial (Padró). Població major de 65 anys. Comunitats autònomes  lazo_pdf.gif      
Població oficial (Padró). Població entre 0 y 16 anys. Comunitats autònomes  lazo_pdf.gif      

 

FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Població assignada. Comunitats autònomes lazo_pdf.gif      
Població protegida. Comunitats autònomes

lazo_pdf.gif

     
Població amb dret d’assistència sanitària. Comunitats autònomes

lazo_pdf.gif

     
Targeta sanitària de les Illes Balears. Evolució total

lazo_pdf.gif

     
Targeta sanitària de les Illes Balears. Per centres      

go.gif

 

FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Població protegida equivalent (per edat i sexe) . Comunitats autònomes

lazo_pdf.gif

     
Població ajustada (unitats de necessitat) . Comunitats autònomes

lazo_pdf.gif

     

 

FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Variació de la població. Comunitats autònomes        

 

POBLACIÓ ESTACIONAL O FLOTANT FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Població estacional o flotant. Introducció

 

 

lazo_pdf.gif

Indicador de pressió humana (IPH) de les Illes Balears. Càrrega poblacional mensual. Evolució interanual

lazo_pdf.gif

lazo_pdf.gif

lazo_pdf.gif

 

 

TURISME NACIONAL FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Turisme. Nacional. Moviments turístics . Comunitats autònomes        
Turisme. Nacional. Pernoctacions . Comunitats autònomes        
Turisme. Nacional. Estada mitjana. Comunitats autònomes        

 

TURISME INTERNACIONAL FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Turisme. Internacional. Moviments turístics . Comunitats autònomes        
Turisme. Internacional. Pernoctacions . Comunitats autònomes        
Turisme. Internacional. Estada mitjana. Comunitats autònomes        

 

INFORMES ANNEXOS