Torna

Servei de Finançament

Indicadors sobre el sistema de finançament autonòmic


 

FINANÇAMENT AUTONÒMIC FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Ingresos per Sistema de Finançament Autònomic. Comunitats Autònomes. Evolució per càpita        
Ingresos. CAIB. Estructura del finançament. Evolució. (Font: Direcció General de Pressuposts i Finançament)   dades.gif