Torna

Servei de Finançament

Indicadors de finançament específic

FONS ESPECÍFICS
FITXA
DADES
GRÀFIC
Evolució dels Fons Específics a la Conselleria de Salut   dades.gif
Evolució Fons per estratègies i Plans del Sistema Nacional de Salut a la Conselleria de Salut   dades.gif
Evolució dels Fons per ús racional del medicament a la Conselleria de Salut  
Evolució dels Fons per a la millora del gestió de la Incapacitat Temporal a la Conselleria de Salut  
Evolució de la compensació per desplaçats d'Illes Balears per components. (Més dades i Indicadors a Indicadors sobre compensacions per desplacats 
carpeta.gif
dades.gif

 

INFORMES ANNEXOS