Torna

Servei de Finançament

Indicadors sobre compensacions per desplaçats

GLOBAL FITXA DADES GRÀFIC
Evolució de les compensacions per desplaçats per Comunitat Autònoma
Evolució de la compensació per desplaçats d'Illes Balears per components  carpeta.gif dades.gif grafica.gif

 

ENTRE COMUNITATS AUTÒNOMES FITXA DADES GRÀFIC
Evolució de les compensacions per Comunitat Autònoma per desplaçats entre Comunitats Autònomes
dades.gif grafica.gif
a)  Derivats entre comunitats autònomes amb ordre d'assistència sanitària (SIFCO)
     
Evolució de les liquidacions anuals per Comunitat Autònoma   dades.gif grafica.gif
Evolució de la compensació anual d'Illes Balears per annex de compensació dades.gif grafica.gif
Evolució del saldo net per Comunitat Autònoma del nombre d'assistències i cost total dels processos d'ingrés hospitalari   dades.gif grafica.gif 
Evolució del saldo net per Comunitat Autònoma del nombre d'assistències i cost total dels processos ambulatoris   dades.gif  grafica.gif 
Evolució del saldo net per Comunitat Autònoma del nombre d'assistències i cort total dels processos derivats a centres, serveis i unitats de referència   dades.gif grafica.gif
b) Fons de garantia assistencial (FOGA)      
Evolució de les liquidacions anuals del Fons Garantia Assistencial (FOGA) per Comunitat Autònoma   dades.gif  grafica.gif
Evolució de la compensació anual d'Illes Balears per apartat de compensació   dades.gif  grafica.gif
Evolució per Comunitat Autònoma del saldo net d'assistències i cost total compensable per atenció primària dades.gif  grafica.gif
Evolució per Comunitat Autònoma del cost total compensable per farmàcia  
dades.gif
grafica.gif

 

INTERNACIONAL FITXA DADES GRÀFIC
c) Assegurats en altres estats en estada temporal a Espanya (Despesa Real)         
Evolució de les compensacions per Comunitat Autònoma per assegurats en altres Estats en estada temporal a Espanya    dades.gif grafica.gif
Evolució de la recaptació neta de l'Estat per assegurats en altres Estats en estada temporal a Espanya   dades.gif grafica.gif
Evolució de la facturació emesa a altres Estats (càrrecs efectuats) per Comunitat Autònoma    dades.gif grafica.gif
Evolució de la facturació rebuda d'altres Estats (càrrecs generats) per Comunitat Autònoma   dades.gif grafica.gif 
Evolució de la facturació emesa a altres Estats (càrrecs efectuats) per estada turística internacional per Comunitat Autònoma

carpeta.gif

dades.gif

grafica.gif

d) Assegurats en altres estats per "quota global"      
Evolució de les compensacions per quota global per Comunitat Autònoma    dades.gif grafica.gif
Evolució de la recaptació neta de l'Estat per quota global    dades.gif grafica.gif

 

INFORMES ANNEXOS