Torna

Servei de Finançament

Despesa sanitària

 

DESPESA SANITÀRIA TOTAL (Pública i privada) FITXA DADES GRÀFIC TEXT
OCDE i Espanya. Sobre el PIB. Evolució   dades.gif grafica.gif  

 

PRESUPOST SANITARI PÚBLIC FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Comunitats autònomes. Per càpita. Evolució   dades.gif grafica.gif  
Comunitat autònoma de les Illes Balears. Components total. Evolució        

 

DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA FITXA DADES GRÀFIC TEXT
OCDE i Espanya. Sobre el PIB. Evolució   dades.gif grafica.gif  
España, per administracions. Evolució   dades.gif grafica.gif  
Comunitats autònomes. Sobre el PIB. Evolució   dades.gif grafica.gif  
Comunitats autònomes. Per càpita. Evolució   dades.gif grafica.gif  
Comunitats autònomes. Classificació econòmica de la despesa        
Comunitats autònomes. Classificació funcional de la despesa        

 

  FITXA DADES GRÀFIC TEXT
Pressupost sanitari públic i despesa sanitària pública. Total comunitats autònomes i Illes Balears. Per càpita. Evolució   dades.gif grafica.gif  
Despesa en Serveis Públics Fonamentals. Comunitats autònomes. % sobre la despesa total    dades.gif grafica.gif  

 

DESPESA SANITÀRIA PRIVADA FITXA DADES GRÀFIC TEXT
OCDE i Espanya. Sobre el PIB. Evolució   dades.gif grafica.gif  
Comunitats autònomes. Evolució      

 

 Estadística de la Despesa Sanitària go.gif

 OECD Health Data go.gif

 

INFORMES ANNEXOS