Torna

Servei de Finançament

Fons europeus

Si bé la coordinació dels fons europeus de sanitat no es fa a la Conselleria de Salut, impulsar l’obtenció de finançament europeu per a projectes i actuacions que es duen a terme en la Conselleria de Salut, el Servei de Salut de les Illes Balears i altres ens dependents és un objectiu estratègic en matèria de finançament sanitari. Per això, el web pretén incorporar gradualment una visió general sobre aquest finançament.


PROGRAMA DE RECERCA

2015

Horizon 2020–Programa de treball 2016-2017

go.gif Pilar I. Excellent Science. European Research Infrastructures (including e-Infrastructures)
go.gif Convocatòries 2015 del Societal Challenge 1: Health, demographic change and well-being
go.gif Conferència Salut HORITZÓ 2020. Programa de treball 2016-2017. FISIB/IdISPa 15 d’octubre de 2015
go.gif Societal Challenge 1: Health, demographic change and well-being
go.gif Document complet

2014

Horizon 2020–Programa de treball 2014-2015

go.gif Societal Challenge 1: Health, demographic change and wellbeing
go.gif Document complet

Programa Horizon 2020. Programa Marc de Recerca i Innovació (2014-2020)

go.gif Pilar I. Excellent Science. European Research Infrastructures (including e-Infrastructures)
go.gif Societal Challenge 1: Health, demographic change and wellbeing
go.gif Document complet

 

 

 

  


PROGRAMA DE SALUT

2015

go.gif Convocatòria 2015 del Tercer Programa de Salut 2014/2020

Third Health Programme 2014/2020 - Annual work plan for 2015

go.gif Resum 
go.gif Document complet

2014

Third Health Programme 2014/2020

go.gif Resum
go.gif Reglament (UE) núm. 282/2014, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 2014, relatiu a la creació d’un tercer programa d’acció de la Unió en l’àmbit de la salut per al període 2014/2020 i pel qual es deroga la Decisió núm. 1350/2007/CE


FEDER

2015

go.gif Actuacions cofinançades per la Conselleria de Salut. PO FEDER IB 2014/2020

go.gif Relació d’operacions per beneficiari. PO FEDER IB. Document complet i actualitzat

Relació d’operacions per beneficiari. PO FEDER IB. Extracte de data 05-10-2015 per a salut

pdf-dwld.gif Govern de les Illes Balears i Servei de Salut
pdf-dwld.gif Fundació Banc de Sang i Teixits
pdf-dwld.gif Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears

2014

Programa Operatiu FEDER 2014/2020 Illes Balears

pdf-dwld.gif Contingut econòmic bàsic
pdf-dwld.gif Prioritat d’inversió PI 2.C. Reforç de les aplicacions de les TIC per a l’administració electrònica, l’aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica
go.gif Document complet