Torna

Programa operatiu FEDER 2014-2020 IBISEC

lemaeuropa_es.png FEDER7.png UEnegro_ca.png


Programació

El Programa Operatiu de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears ha definit una estratègia d'intervenció que persegueix elssegüents objectius:


Objectiu Temàtic 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.


Objectiu Temàtic 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes.


Objectiu Temàtic 3: Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.


Objectiu Temàtic 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.


Objectiu Temàtic 6: Protegir el medi ambient i promoure la eficiència dels recursos.


Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.