Torna

Eutanasia

 

LLEI DE REGULACIÓ DE L'EUTANÀSIA

El mes de març de 2021 es va aprovar la Llei orgànica 3/2021 de regulació de l'eutanàsia.
La Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears garanteix el compliment d'aquesta llei, l'objectiu principal de la qual és regular un nou dret individual i una nova prestació sanitària: l'eutanàsia o ajuda per a morir.
Des de la Conselleria de Salut i Consum, s'està treballant per a facilitar aquesta prestació i també es compromet a l'assessorament, acompanyament i formació de tots els professionals implicats en l'oferta de la prestació.
En aquest apartat de la web de la Conselleria de Salut i Consum es recull la informació per a explicar qui, quan, com i en quines circumstàncies pot sol·licitar l'eutanàsia, així com la informació destinada a professionals per a garantir el seu compliment

Preguntas y respuestas eutanasia población general
Preguntas y respuestas eutanasia población general

 

 

Si té alguna consulta o necessita més informació, pot dirigir-la a l'adreça:
consulteseutanasia@caib.es