Torna

Eutanasia

 

DOCUMENTS DE SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ

 

SISTEMA PÚBLIC
Primera sol·licitud presentada pel sol·licitant o persona autoritzada
Primera sol·licitud d'ajuda per a morir en nom del sol·licitant per una altra persona (Document de Voluntats Anticipades o equivalent legal)
Sol·licitud de prestació d'ajuda per morir presentada per part del metge o metgessa responsable (Document de Voluntats Anticipades o equivalent legal)

 

Si té alguna consulta o necessita més informació, pot dirigir-la a l'adreça:
consulteseutanasia@caib.es