Torna

Espais Naturals Protegits

fonts pano.jpg

Benvinguts a la pàgina web de l'Institut Balear de la Natura, l'empresa pública dedicada a la prevenció i l'extinció d'incendis forestals, la gestió forestal i la gestió i la conservació dels espais naturals protegits, les finques públiques, les àrees recreatives, els refugis i les zones d'acampada de les Illes Balears.