Torna

ENQUESTA DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 2007

cab_esib07.gif

 

ESIB07_cat.pdf Enquesta de Salut 2007 [Català]

 

ESIB07_cast.pdf Encuesta de Salud 2007 [Castellà]


El coneixement dels problemes de salut i els factors que la determinen és la base per a la planificació de les polítiques que han de donar resposta equitativa a les necessitats de salut de la població.