Torna

Portal energètic

Publicacions Direcció General d'Energia

El bon ús de l'energia a ca nostra 

(2a edició, revisada 2010)

El bon ús de l'energia

El bon ús de l’energia a la llar es presenta com una eina útil que permet identificar les opcions d’estalvi i ús racional de l’energia a casa i també en els desplaçaments.

NOU: El recorregut de l'energia 

El recorregut de l'energia

Generació i subministrament elèctric, energia solar, eòlica, biomassa, biocombustibles, nuclear. L'energia als edificis residencials i de serveis i en el transport i la mobilitat.
Experiències pràctiques, visites i simuladors.

Energia solar fotovoltaica 

Energia solar fotovoltaica a les Illes Balears

Guia pràctica sobre les possibilitats de l’energia solar fotovoltaica a les Illes Balears; un manual orientador que serveixi als particulars, a les empreses i als tècnics i professionals que treballen en aquest sector a l’hora d’analitzar els avantatges associats a aquestes instal·lacions.

Versió en català | Versió en castellà

Enllumenat urbà i eficiència...

Enllumenta urbà

Generalment, el consum energètic de l’enllumenat urbà és el més important en un municipi i la millora de la seva eficiència energètica pot representar un estalvi econòmic substancia...

Estalviar energia a ca nostra 

Estalvi energia

El ritme de creixement del consum energètic a les Illes Balears comença a ser insostenible. El sistema actual, que es basa principalment en el consum de productes derivats del petroli, que representa més del 75% de la demanda...

Guia energia Solar 

Guia energia solar

La condició insular i les característiques geogràfiques de les Illes Balears determinen en bona manera la nostra capacitat per a l'aprofitament de les energies renovables.

Versió per a descarregar (22 MB)

(català|castellano)

Pla Director Sectorial Energètic

Pla Director Sectorial Energetic

El desenvolupament socioeconòmic experimentat per les Illes Balears en el decurs de la segona meitat del segle XX ha estat espectacular.
Però, per aquest ràpid desenvolupament s'ha hagut de pagar un preu mediambiental...

Pla d'eficiència energètica

Pla eficiència energètica 

El Pla d'eficiència energètica és un instrument de planificació i suport de les futures polítiques energètiques, dins el marc del Pla Director sectorial energètic de les Illes Balears, amb l'objectiu principal de reduir en un 1% anual d'intensitat energètica final.

Panells divulgatius

Panells informatius 

Història, tipus de combustibles, ús i distribució de l'energia

Video: energy, Let's save it!

Energy video

Video divulgatiu sobre el correcte ús de l'energia

Atles de radiació solar

Simulador radicació solar 

Utilitza un model estadístic que usa imatges de satèl.lit conjuntament amb mesures d'estacions en superfície per a determinar la radiació solar global superficial.

Per a poder obrir el simulador és necessari tenir instal·lat el programa Acrobat SVG View que t'ho pots descarregar aquí. O de la mateixa web d'Acrobat

Mapa eòlic de les Illes Balears

Simulador radicació solar 

Mapa eòlic de les Illes Balears elaborat per la Direcció General de l'oficina de Canvi climàtic i la Universitat de les Illes Balears

 

 

 

Mapa eòlic de velocitat i potència mitjana

mapa eolico 

Mapa eòlic de les Illes Balears per:

Estudio del recurso eólico y elaboración del Atlas Eólico de España (80MB)