Portal energètic

 


En cas d'haver de presentar documentació relativa a qualsevol de les linies d'ajudes ho podeu fer a les següents  Oficines de Registre de la CAIB

 

ComponentSubvencionsRenovables2011


ComponentSubvencionsEficienciaEnergetica2011