Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Segons el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris necessitessin una autorització sanitària de funcionament per a poder desenvolupar la seva activitat . A més d'aquesta autorització de funcionament s'haurà d'autoritzar qualsevol tipus de modificació que afecti   canvis  en l'estructura, en l'oferta assistencial o en la titularitat.

És responsabilitat dels titulars disposar de les preceptives autoritzacions sanitàries actualitzades, així com de comunicar el tancament d'aquests centres.

 CENTRES, SERVEIS I ESTABLIMENTS SANITARIS
 AUTORITZACIÓ HOSPITALS
 TOXINA BOTULÍNICA
CÈL·LULES, TEIXITS I ÒRGANS
 DESAS
CERTIFICACIÓ TÈCNICO-SANITÀRIA AMBULÀNCIES