Torna

Sistema d'Informació Atenció Especialitzada

Presentació

L'Estadística d'Establiments en règim d'internat (ESCRI) ve publicant-se, a nivell estatal, des de 1972 i recull dades de tots els hospitals i centres d'atenció especialitzada -públics i privats- que hi ha al territori nacional. Inicialment la seva elaboració corresponia a l'INE, sent des de 1996 responsabilitat directa del Ministeri de Sanitat i Consum amb la col·laboració de les comunitats autònomes.

El 2011 la ESCRI va passar a formar part de l'Estadística de Centres Sanitaris d'Atenció Especialitzada (SIAE), tal com es reflecteix en el RD 1708/2010, de 17 de desembre pel qual s'aprova el Programa anual 2011 del PEN 2009- 2012. La nova font d'informació de Centres d'Atenció Especialitzada (resultat de la reforma de l'anterior ESCRI) recull dades de dotació, personal, activitat i econòmics des de l'exercici 2010.

Amb base a les dades de les dues estadístiques, el Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció de la Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut presenta, per primera vegada, sèries temporals des de 1995 - fins a 2016 dels principals indicadors d'activitat per titularitat i per illes.