Torna

Registre d'Associacions

CERTIFICATS


La documentació que s'ha de presentar és la següent:

- Sol·licitud (original i còpia), que ha de formular la persona que està interessada en l'emissió del certificat registral, en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI, domicili i número de telèfon).

- Taxa per certificat: S'ha de presentar el comprovant de l'imprès d'autoliquidació (model 046), validat per qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores o validat per l'Agència Tributària de les Illes Balears si es realitza el pagament de forma telemàtica.

La sol·licitud ha de dirigir-se al Registre d'Associacions de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (Passeig Sagrera, núm. 2. 07012 Palma). El Registre General d'entrada de documents es troba en aquesta mateixa adreça.