Torna

IBAVI - Institut Balear de l'Habitatge Ajudes

Tornar al llistat de notícies

19/09/2013

Acord de col·Iaboració interadministrativa entre I'lnstitut Balear de I'Habitatge i l'lnstitut Balear de la Dona per habilitar habitatges en règim de lIoguer per a dones que han estat víctimes de la violència de genere

Per a més informació podeu descarregar el següent document