Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Consulta pública previa a la redacció del Projecte de decret pel qual es revisen les zones sensibles a les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

 

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c. Objectius de la norma.

d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Així, abans de la redacció del Projecte de decret pel qual es revisen les zones sensibles a les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç en el termini de vint dies hàbils des de la publicació de la consulta (fins dia 13 de novembre de 2020). Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.

 

Per a més informació podeu descarregar el document adjunt “Memòria consulta prèvia del projecte de decret pel qual es revisen les zones sensibles a les Illes Balears”.PDF   Memòria consulta previa decret zones sensiblesAdreça de correu electrònic per fer aportacions: participacio@dgreghid.caib.es