Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA


EL TRÀMIT DE LA CONSULTA PRÈVIA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable. Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació en el termini que s'indica per a cada cas.

-
-

  

Consultes prèvies vigents. PARTICIPAU-HI!

10/05/2024 Projecte de decret pel qual s'aprova el Plec de condicions de la Indicació Geogràfica Protegida “Oli de Menorca / Aceite de Menorca” i el Reglament del seu Consell Regulador
22/05/2024 Avantprojecte de llei d’Atenció Primerenca
Avantprojecte de llei d’Atenció Primerenca Obert des del 22 de maig de 2024 fins l'11 de juny de 2024

 

 

`