Torna

Participació ciutadana

 

 CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació en el termini que s'indica per a cada cas. 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Projecte de decret de currículum dels àmbits acadèmics dels cicles formatius de Grau Bàsic a les Illes Balears 23/03/2023 05/04/2023
Projecte d’ordre per regular el Plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida “Mel d’Eivissa / Miel de Ibiza” i el Reglament del seu Consell Regulador 16/03/2023 05/04/2023

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2023

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2022

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2021

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2020

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2019

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2018

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2017