Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA


EL TRÀMIT DE LA CONSULTA PRÈVIA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable. Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació en el termini que s'indica per a cada cas.

-
-

  

Consultes prèvies vigents. PARTICIPAU-HI!

18/04/2024 Projecte de decret pel qual es crea la Reserva Marina del Ponent de Mallorca i es modifica el Decret 41/2015, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears
24/04/2024 Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Nacional Maritim-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera
05/03/2024 Avantprojecte de llei d’urbanisme de les Illes Balears
Avantprojecte de llei d’urbanisme de les Illes Balears Obert des del 5 de març de 2024 fins al 5 de maig de 2024
24/04/2024 Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera

 

 

`