Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA


EL TRÀMIT DE LA CONSULTA PRÈVIA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable. Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació en el termini que s'indica per a cada cas.

-
-

  

Consultes prèvies vigents. PARTICIPAU-HI!

18/07/2024 Projecte de decret de principis generals sobre el procediment d’autorització de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
16/07/2024 Projecte de decret de modificació del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears
09/07/2024 Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels centres d’ensenyaments artístics superiors no universitaris de les Illes Balears
13/06/2024 Avantprojecte de llei d’habitatge de les Illes Balears
Avantprojecte de llei d’habitatge de les Illes Balears Obert des del 13 de juny de 2024 fins al 12 d'agost de 2024

 

 

`