Torna

Dret d'accés a la informació pública

EL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Consiteix en el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de els seves funcions.


  A qui va dirigit? Organisme Responsable / Normativa / Preguntes freqüents


Podeu fer la tramitació telemàtica:

>>Amb identificació mitjançant el DNI electrònic (DNIe) o algun dels certificats electrònics reconeguts.

>>Sense necessitat d'autenticar-se. En aquest cas només haureu de fer una foto al vostre DNI o escanejar-lo i annexar-lo telemàticament quan faceu la tramitació. Si no es veuen clarament les dades, se us podrà requerir posteriorment perquè aporteu el DNI o el NIE de forma presencial, llevat que autoritzeu la Comunitat Autònoma per comprovar les dades d'identidad consignades en el formulari.>>Podeu presentar la sol·licitud d'accés a qualsevol oficina de registre de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars i dels ajuntaments adherits, o a les oficines de correus.

¿Existeixen altres formes de sol·licitar informació?

Sí, hi ha altres formes d’obtenir informació:

>> Simple informació general sobre el funcionament, horaris, localització dependències, etc d'organs i serveis de la Comunitat Autònoma

>> Informació sobre un procediment en el que es tengui la condició de persona interessada