Torna

Esportistes d'alt nivell de les Illes Balears

Llistes d'esportistes que han obtingut la condició d'esportistes d'alt nivells de les Illes Balears.

En data 15/06/2017 es publicà la llista d'Esportistes d'Alt Nivel de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de setembre del 2016 fins al dia 28 de febrer del 2017, a l'ANNEX I del BOIB nº 73.

APPLICATION/PDF

En data 31/10/2017 es publicà la llista d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de març fins el dia 31 d'agost, a l'ANNEX I del BOIB nº 133.

APPLICATION/PDF

En data 26/04/2018 es publicà la llista d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de setembre del 2017 fins al dia 28 de febrer de 2018, a l'ANNEX I del BOIB nº 51.

PDF

En data 09/10/2018 es publicà la llista d'esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de març fins al dia 31 d'agost de 2018, a l'ANNEX I del BOIB nº124.

PDF

En data 11/04/2019 es publicà la llista d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de setembre del 2018 fins al dia 28 de febrer de 2019, a l'ANNEX I del BOIB nº 47.

PDF

En data 10/10/2019 es publicà la llista d'esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de març fins al dia 31 d'agost de 2019, a l'ANNEX I del BOIB nº139.

PDF