Torna

Professors de religió


NOVETAT 12/02/2021  

ADJUDICACIONS DE PLACES DE RELIGIÓ (CURS 2020-2021):  

 - Adjudicació substitucions de religió CEIP (setmana del 8 al 12 de febrer) PDF
 - Adjudicació substitucions de religió IES (setmana del 8 al 12 de febrer) PDF

 

LLISTES DEFINITIVES BAREMACIÓ MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ

- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 10 de juliol de 2020, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives de professors de religió catòlica. PDF

- ANNEX 1: Mestres indefinits PDF

- ANNEX 1: Professors indefinits PDF

- ANNEX 2: Mestres substituts PDF

- ANNEX 2: Professors substituts PDF

- ANNEX 3: Mestres exclosos PDF

- ANNEX 3: Professors exclosos PDF

- ANNEX Altres mestres PDF

- ANNEX Altres professors PDF

PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ DE LES DESTINACIONS

D’acord amb la base novena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, s’adjunta el document necessari per poder sol·licitar les destinacions:

PDF1: Model Sol·licitud Destinacions 2020-2021 (PDF editable telemàticament per l’usuari)
PDF2: Relació de places als CEIPS per a mestres de religió
PDF3: Relació de places als IES per a professors de religió

El termini per a la selecció de places és:

INICI: 10 de juliol de 2020 a les 14:15h
FI: 13 de juliol de 2020 a les 23:59h

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC:

Heu d'accedir al tràmit <AQUÍ>. “(6) Adjudicació places de RELIGIÓ 2020-2021”


En el tràmit cal adjuntar com a PDF adjunt el Model de Sol·licitud de Destinacions convenientment emplenat.