Torna

Professors de religió catòlica

- [13/05/2017] Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió.PDF

- [05/07/2017] Resolució de dia 5 de juliol de 2017 per la qual es fan públiques les llistes definitives de professors de religió catòlica que han participat en el procediment. PDF

- [04/09/2017] Correcció d’errors advertits a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny. PDF