Torna

Professors de religió

     NOVETAT 24/07/2019:

     ADJUDICACIONS DEFINITIVES DE PLACES DE RELIGIÓ (CURS 2019-2020):


 - Resolució de 24 de juliol de 2019 per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals. PDF

 - Adjudicació definitiva de places de religió CEIP (curs 2019-2020) PDF
 - Adjudicació definitiva de places de religió IES (curs 2019-2020) PDF


     NOVETAT 18/07/2019:

     ADJUDICACIONS DE PLACES DE RELIGIÓ (CURS 2019-2020):

 - Resolució de 18 de juliol de 2019 per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals. PDF

 - Adjudicació provisional de places de religió CEIP (curs 2019-2020) PDF
 - Adjudicació provisional de places de religió IES (curs 2019-2020) PDF


     NOVETAT 04/07/2019:

     Actualitzat PDF "Relació de places als CEIPS per a mestres de religió"

    

     NOVETAT 03/07/2019:

     INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Les bases novena i desena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017, modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de febrer de 2019, per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, recullen les instruccions per seleccionar les destinacions.

Cal tenir en compte:

-El model de sol·licitud s’haurà d’editar i emplenar telemàticament i presentar la còpia impresa en el registre.

-El codi de cada plaça es troba al PDF2 o el PDF3.

-En la sol·licitud no cal emplenar els codis dels centres relacionats amb cada plaça.

    PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ DE LES DESTINACIONS

 D’acord amb la base novena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017, modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de febrer de 2019, per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007 s’adjunta el document necessari per poder sol·licitar les destinacions:

    NOVA ADREÇA POSTAL

 Direcció General de Personal Docent

Edifici Alexandre Rosselló Pastors

C/ del Ter, 16, 1r  07009 Palma

 


     NOVETAT 27/06/2019:

  Llistes definitives de mestres i professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a l'accés a una destinació per al curs 2019-2020:
      - Resolució de dia 27 de juny de 2019, per la qual es fan públiques les llistes definitives per al curs 2019-2020 PDF
    
     - ANNEX 1: Llista de mestres indefinits admesos ordenats per grups i puntuació PDF
     - ANNEX 1: Llista de professors indefinits admesos ordenats per grups i puntuació PDF
     - ANNEX 2: Llista de mestres substituts admesos ordenats per puntuació PDF
     - ANNEX 2: Llista de professors substituts admesos ordenats per puntuació PDF
     - ANNEX 3: Llista de mestres substituts exclosos ordenats per grups i puntuació PDF
     - ANNEX 3: Llista de professors substituts exclosos ordenats per grups i puntuació PDF
     - ANNEX 4: Llista de mestres exclosos per no signar el compromis PDF
     - ANNEX 4: Llista de professors exclosos per no signar el compromis PDF
     - ANNEX 5: Causes d'exclusió PDF
   
 -ALTRES:  
     - Llista de mestres en altres situacions (ordenats per grups) PDF  
     - Llista de professors en altres situacions (ordenats per grups) PDF