Torna

Portal de les famílies

Prestacions en matèria d'habitatge


Prestacions estatal i autonòmiques

Que.png Què és?

En matèria d’habitatge es promouen diferents prestacions de caire estatal (Ministeri d’Habitatge) i de caire autonòmic (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori).

llegir.png Més informació


Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)

Que.png Què és?

L’IBAVI és una empresa pública adscrita a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. Entre les diverses finalitats de l’Institut Balear de l’Habitatge es troba la promoció pública i rehabilitació d’habitatges. Són habitatges de protecció pública, que han estat qualificats per la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.


Més informació 

Al telèfon 900 70 00 03.
L’horari d’atenció al públic és, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Les adreçes de correu electrònic  les podeu trobar aquí i l’adreça d’Internet és http://ibavi.caib.es
També es pot obtenir més informació a les oficines següents:
https://www.caib.es/sites/informaciohabitatge/ca/delegacions_ibavi/