Direcció General d'Esports

Català/inici

Castellano/inicio

ACCIONS COMUNES A TOTES LES ILLES

- El programa «Posam valors a l'esport» inclou diferents accions, algunes de les quals són comunes a totes les illes. El programa és constituït per tres línies bàsiques d'actuació, centrades a reduir els comportaments contraris al fair play o joc net en l'esport en edat escolar. Aquestes tres línies són:


1. La intervenció dirigida als esportistes, mitjançant els entrenadors i els tècnics. Es preveu desenvolupar un programa d'intervenció adreçat a un total de 450 tècnics de totes les illes, amb el qual es pretén modificar les actituds i els comportaments a fi de millorar el fair play.

2. La intervenció dirigida a pares, mares i tutors dels esportistes, amb caràcter experimental, per tal d'actuar amb relació a la violència a la grada.

3. La intervenció dirigida al teixit social de les Illes Balears, mitjançant una campanya publicitària i la redacció d'un decàleg de valors de l'esport que es distribuirà en forma de pòsters i tríptics a totes les instal·lacions esportives escolars, federacions esportives i clubs esportius de les Illes Balears.


- Impuls del respecte a l'esport escolar.  Resultats.

- Bones pràctiques coeducatives en Educació Física.- Dona i Educació Física / activitat esportiva dins l’àmbit educatiu i de gestió. (documentació-llibre de bones pràctiques)

- Pautes per millorar la intervenció educativa en esportistes i famílies en edat escolar.(document)